ΜΗΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 09/2007, ΕΣΟ: 46911 | Fide: 25842340 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 974 0
2023B 974 0
2023Α 974 1
2022B 1002 0
2022A 1002 0
2021B 1002 2
2021A 976 0
2020B 976 0
2020A 976 5
2019B - 0
2019A - 3
2018B - 3
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 2
2016B - 1
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -