ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 10/2006, ΕΣΟ: 46915 | Fide: 25863088 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1239 0
2023Α 1239 0
2022B 1239 0
2022A 1239 0
2021B 1239 0
2021A 1239 0
2020B 1239 0
2020A 1239 5
2019B 1185 27
2019A 1099 3
2018B 1060 18
2018A 1048 5
2017B 991 11
2017A - 3
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -