ΚΟΤΣΑΪΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Η/Γ: 08/2005, ΕΣΟ: 46940 | Fide: 25814842 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1187 0
2021B 1187 0
2021A 1187 0
2020B 1187 2
2020A 1178 0
2019B 1178 14
2019A 1173 12
2018B 1108 22
2018A 1175 18
2017B 1109 10
2017A 1049 10
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -