ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ

Η/Γ: 06/2004, ΕΣΟ: 46942 | Fide: 25855115 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 920 0
2022B 920 0
2022A 920 0
2021B 920 0
2021A 920 0
2020B 920 0
2020A 920 0
2019B 920 0
2019A 920 0
2018B 920 0
2018A 920 0
2017B 920 0
2017A 920 10
2016B 833 8
2016A 843 8
2015B - 0
Παλαιότερα -