ΒΑΓΓΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η/Γ: 01/2006, ΕΣΟ: 46982, Fide: 25864645

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 900 0
2020B 900 0
2020A 900 0
2019B 900 0
2019A 900 0
2018B 900 0
2018A 870 2
2017B 830 8
2017A 830 8
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι