ΟΡΦΑΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Η/Γ: 09/2009, ΕΣΟ: 46988 | Fide: 25859269 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1143 17
2023Α 1166 3
2022B 1160 0
2022A 1160 11
2021B 1192 27
2021A 1095 0
2020B 1095 5
2020A 1047 14
2019B 1010 19
2019A 1026 19
2018B 1132 11
2018A 1143 20
2017B 1038 5
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -