ΜΟΛΝΤΟΒΑΝ ΑΝΤΡΙΑΝΑ

Η/Γ: 04/1987, ΕΣΟ: 47026, Fide: 25854747

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 822 2
2020A 857 0
2019B 857 0
2019A 857 3
2018B 876 2
2018A 870 3
2017B 870 8
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι