ΜΟΛΝΤΟΒΑΝ ΑΝΤΡΙΑΝΑ

Η/Γ: 04/1987, ΕΣΟ: 47026 | Fide: 25854747 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 835 1
2023B 816 0
2023Α 816 0
2022B 816 0
2022A 816 2
2021B 822 0
2021A 822 0
2020B 822 2
2020A 857 0
2019B 857 0
2019A 857 3
2018B 876 2
2018A 870 3
2017B 870 8
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -