ΜΠΙΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 07/2006, ΕΣΟ: 47030 | Fide: 25864408 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 1
2019B - 0
2019A - 1
2018B - 0
2018A - 1
2017B 1330 0
2017A - 1
2016B 1330 0
2016A 1330 1
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι