ΑΡΜΕΝΑΚΗ - ΓΙΟΥΒΑΝΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Η/Γ: 02/2000, ΕΣΟ: 47034, Fide: 25855433

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -