ΜΙΣΤΙΛΙΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 01/1993, ΕΣΟ: 47048 | Fide: 25855344 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1561 9
2022B 1646 0
2022A 1646 0
2021B 1646 0
2021A 1646 0
2020B 1646 6
2020A 1720 42
2019B 1579 46
2019A 1428 44
2018B 1516 27
2018A 1528 23
2017B 1612 48
2017A 1420 38
2016B 1567 60
2016A 1133 34
2015B - 0
Παλαιότερα -