ΤΣΟΥΜΠΑΝΑ ΕΙΡΗΝΗ - ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 09/2009, ΕΣΟ: 47049 | Fide: 25876163 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 900 1
2023Α 868 1
2022B 871 1
2022A 882 4
2021B 884 1
2021A 857 0
2020B 857 0
2020A 857 2
2019B 845 4
2019A 830 0
2018B 830 0
2018A 830 0
2017B 830 6
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -