ΜΠΟΖΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

Η/Γ: 07/2009, ΕΣΟ: 47050 | Fide: 25876015 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 863 0
2023Α 863 0
2022B 863 0
2022A 863 0
2021B 863 0
2021A 863 0
2020B 863 0
2020A 863 4
2019B 845 6
2019A - 1
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -