ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Η/Γ: 02/2010, ΕΣΟ: 47073 | Fide: 25861611 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 925 0
2023B 925 0
2023Α 925 0
2022B 925 0
2022A 925 0
2021B 925 0
2021A 925 0
2020B 925 0
2020A 925 0
2019B 925 0
2019A 925 2
2018B 908 0
2018A 908 5
2017B 830 0
2017A 830 5
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -