ΚΟΥΡΟΥΚΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Η/Γ: 11/2008, ΕΣΟ: 47081 | Fide: 25834100 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1119 0
2023B 1119 0
2023Α 1119 0
2022B 1119 0
2022A 1119 0
2021B 1119 0
2021A 1119 0
2020B 1119 2
2020A 1105 8
2019B 977 5
2019A 977 9
2018B 996 14
2018A 1008 14
2017B 958 10
2017A 897 14
2016B 905 7
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -