ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ

Η/Γ: 12/2007, ΕΣΟ: 47109 | Fide: 25865420 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 886 0
2023Α 886 0
2022B 886 0
2022A 886 0
2021B 886 0
2021A 886 0
2020B 886 0
2020A 886 0
2019B 886 3
2019A 842 12
2018B 935 14
2018A 927 12
2017B 851 7
2017A 950 12
2016B - 4
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -