ΜΑΛΛΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Η/Γ: 11/2008, ΕΣΟ: 47111 | Fide: 25857169 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 4
2020A - 4
2019B - 2
2019A - 2
2018B - 2
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -