ΠΕΦΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Η/Γ: 01/1987, ΕΣΟ: 47123 | Fide: 25854488 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 811 0
2022B 811 0
2022A 811 0
2021B 811 0
2021A 811 0
2020B 811 0
2020A 811 0
2019B 811 0
2019A 811 0
2018B 811 0
2018A 811 0
2017B 811 0
2017A 811 0
2016B 811 3
2016A - 5
2015B - 0
Παλαιότερα -