ΚΟΥΚΛΙΑΤΗ ΣΕΜΕΛΗ

Η/Γ: 05/1980, ΕΣΟ: 47128 | Fide: 25859676 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 800 0
2022B 800 0
2022A 800 0
2021B 800 1
2021A 800 0
2020B 800 0
2020A 800 0
2019B 800 0
2019A 800 1
2018B 800 0
2018A 800 5
2017B 800 2
2017A 801 8
2016B 874 0
2016A 874 4
2015B - 0
Παλαιότερα -