ΦΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 11/2007, ΕΣΟ: 47136, Fide: 25856758

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1134 0
2020B 1134 0
2020A 1134 8
2019B 1038 0
2019A 1038 17
2018B 1052 6
2018A 1020 40
2017B 1036 4
2017A 1012 17
2016B 830 14
2016A - 3
2015B - 0
Παλαιότερα -