ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 09/1993, ΕΣΟ: 47138 | Fide: 25858807 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 926 0
2021B 926 0
2021A 926 0
2020B 926 0
2020A 926 0
2019B 926 0
2019A 926 0
2018B 926 0
2018A 926 0
2017B 926 0
2017A 926 1
2016B 931 0
2016A 931 8
2015B - 0
Παλαιότερα -