ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 12/2004, ΕΣΟ: 47140, Fide: 25855352

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1163 0
2021A 1163 0
2020B 1163 0
2020A 1163 0
2019B 1163 0
2019A 1163 0
2018B 1163 0
2018A 1163 5
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -