ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 10/2009, ΕΣΟ: 47141 | Fide: 25867130 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 974 0
2021B 974 0
2021A 974 0
2020B 974 0
2020A 974 0
2019B 974 0
2019A 974 0
2018B 974 0
2018A 974 6
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -