ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η/Γ: 09/2007, ΕΣΟ: 47170 | Fide: 25885456 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1594 26
2023B 1562 25
2023Α 1313 18
2022B 1221 14
2022A 1131 27
2021B 1241 8
2021A 1257 0
2020B 1257 8
2020A 1183 11
2019B 1201 18
2019A 1057 16
2018B 960 12
2018A 936 8
2017B - 4
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -