ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η/Γ: 09/2007, ΕΣΟ: 47170, Fide: 25885456

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1257 8
2020A 1183 11
2019B 1201 18
2019A 1057 16
2018B 960 12
2018A 936 8
2017B - 4
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -