ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 04/2005, ΕΣΟ: 47180, Fide: 25861751

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1602 22
2021A 1633 0
2020B 1633 9
2020A 1618 25
2019B 1565 34
2019A 1655 37
2018B 1281 29
2018A 1227 20
2017B 961 16
2017A - 2
2016B - 1
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι