ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 04/2005, ΕΣΟ: 47180 | Fide: 25861751 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1711 9
2023Α 1678 4
2022B 1682 16
2022A 1641 5
2021B 1602 22
2021A 1633 0
2020B 1633 9
2020A 1618 25
2019B 1565 34
2019A 1655 37
2018B 1281 29
2018A 1227 20
2017B 961 16
2017A - 2
2016B - 1
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι