ΜΠΑΝΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Η/Γ: 09/2010, ΕΣΟ: 47277 | Fide: 25858424 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 863 0
2023Α 863 0
2022B 863 0
2022A 863 0
2021B 863 0
2021A 863 0
2020B 863 0
2020A 863 3
2019B 858 6
2019A 872 5
2018B 840 1
2018A 830 5
2017B 830 5
2017A 841 2
2016B 830 5
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι