ΦΑΛΑΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Η/Γ: 04/2006, ΕΣΟ: 47284 | Fide: 25865579 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 980 0
2023B 980 0
2023Α 980 0
2022B 980 0
2022A 980 0
2021B 980 0
2021A 980 0
2020B 980 0
2020A 980 6
2019B 1034 0
2019A 1034 6
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι