ΠΟΛΥΖΟΥ ΔΑΝΑΗ

Η/Γ: 03/2009, ΕΣΟ: 47311 | Fide: 25895699 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 865 0
2022A 865 0
2021B 865 4
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 0
2019B 830 6
2019A - 1
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -