ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Η/Γ: 10/2005, ΕΣΟ: 47371 | Fide: 25855255 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 910 0
2023B 910 0
2023Α 910 0
2022B 910 0
2022A 910 0
2021B 910 0
2021A 910 0
2020B 910 0
2020A 910 0
2019B 910 0
2019A 910 0
2018B 910 0
2018A 910 0
2017B 910 5
2017A - 2
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -