ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Η/Γ: 08/2008, ΕΣΟ: 47390 | Fide: 42105145 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 961 0
2023Α 961 0
2022B 961 0
2022A 961 0
2021B 961 0
2021A 961 0
2020B 961 0
2020A 961 1
2019B 926 2
2019A 891 8
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -