ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 10/2010, ΕΣΟ: 47414 | Fide: 25857096 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 970 0
2023Α 970 0
2022B 970 0
2022A 970 0
2021B 970 0
2021A 940 0
2020B 940 0
2020A 910 0
2019B 880 1
2019A 830 0
2018B 830 0
2018A 830 7
2017B 830 6
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -