ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 10/2010, ΕΣΟ: 47414, Fide: 25857096

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 940 0
2020B 940 0
2020A 910 0
2019B 880 1
2019A 830 0
2018B 830 0
2018A 830 7
2017B 830 6
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -