ΥΦΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Η/Γ: 01/1974, ΕΣΟ: 47415 | Fide: 25843230 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1279 8
2023Α 1330 20
2022B 1315 11
2022A 1399 7
2021B 1392 4
2021A 1417 0
2020B 1417 0
2020A 1417 0
2019B 1417 5
2019A 1435 23
2018B 1355 9
2018A 1365 18
2017B 1345 15
2017A 1343 14
2016B 1121 12
2016A 1107 13
2015B - 0
Παλαιότερα -