ΔΟΥΜΟΥ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 08/2008, ΕΣΟ: 47457 | Fide: 25866788 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 891 0
2022A 891 0
2021B 891 0
2021A 891 0
2020B 891 0
2020A 891 0
2019B 891 14
2019A 901 13
2018B 855 13
2018A 905 2
2017B 835 9
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -