ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η/Γ: 06/2009, ΕΣΟ: 47461 | Fide: 25885367 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1172 7
2023Α 1116 0
2022B 1116 0
2022A 1116 0
2021B 1116 0
2021A 1116 0
2020B 1116 3
2020A 1163 7
2019B 1015 19
2019A 990 2
2018B 968 11
2018A - 4
2017B - 4
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -