ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η/Γ: 06/2009, ΕΣΟ: 47461, Fide: 25885367

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1116 3
2020A 1163 7
2019B 1015 19
2019A 990 2
2018B 968 11
2018A - 4
2017B - 4
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -