ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 06/1964, ΕΣΟ: 47479 | Fide: 25856669 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1201 0
2022A 1201 0
2021B 1201 0
2021A 1201 0
2020B 1201 0
2020A 1201 0
2019B 1201 0
2019A 1201 0
2018B 1201 6
2018A 1172 6
2017B 1119 7
2017A 1163 8
2016B 1198 13
2016A 1285 5
2015B - 0
Παλαιότερα -