ΔΟΥΜΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 09/2003, ΕΣΟ: 47506, Fide: 25860119

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 4
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -