ΜΠΟΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 06/2010, ΕΣΟ: 47527 | Fide: 25866044 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 3
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 3
2019B - 3
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -