ΜΠΟΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 05/2008, ΕΣΟ: 47528, Fide: 25866052

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 923 0
2020B 923 0
2020A 923 0
2019B 923 7
2019A 877 5
2018B 871 15
2018A - 4
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -