ΛΗΜΝΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 04/2005, ΕΣΟ: 47538 | Fide: 25873431 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 997 0
2023Α 997 0
2022B 997 0
2022A 997 0
2021B 997 0
2021A 997 0
2020B 997 0
2020A 997 11
2019B 985 0
2019A 985 5
2018B 928 3
2018A 932 7
2017B - 4
2017A - 2
2016B - 2
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι