ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Η/Γ: 01/1993, ΕΣΟ: 47546 | Fide: 25861646 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1278 0
2023Α 1278 0
2022B 1278 6
2022A 1315 7
2021B 1285 27
2021A 1439 0
2020B 1439 8
2020A 1444 8
2019B 1508 58
2019A 1452 35
2018B 1396 41
2018A 1473 13
2017B 1307 15
2017A 1312 20
2016B 1292 27
2016A 1552 10
2015B - 0
Παλαιότερα -