ΝΤΑΓΙΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 02/2008, ΕΣΟ: 47560, Fide: 25868853

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 950 0
2020A 950 0
2019B 950 13
2019A 978 4
2018B 981 14
2018A 845 7
2017B 830 0
2017A 830 0
2016B 830 7
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -