ΝΤΑΓΙΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 02/2008, ΕΣΟ: 47560 | Fide: 25868853 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 950 0
2022B 950 0
2022A 950 0
2021B 950 0
2021A 950 0
2020B 950 0
2020A 950 0
2019B 950 13
2019A 978 4
2018B 981 14
2018A 845 7
2017B 830 0
2017A 830 0
2016B 830 7
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -