ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΚΡΙΤΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 03/2008, ΕΣΟ: 47561, Fide: 25895710

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 897 7
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 0
2019B 830 8
2019A - 3
2018B - 3
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -