ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΚΡΙΤΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 03/2008, ΕΣΟ: 47561 | Fide: 25895710 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 919 3
2023B 908 0
2023Α 908 3
2022B 920 1
2022A 923 1
2021B 897 7
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 0
2019B 830 8
2019A - 3
2018B - 3
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -