ΓΙΑΚΟΥΣΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Η/Γ: 03/2005, ΕΣΟ: 47595 | Fide: 25857860 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1194 0
2023Α 1194 0
2022B 1194 0
2022A 1194 0
2021B 1194 0
2021A 1194 0
2020B 1194 0
2020A 1194 13
2019B 1153 0
2019A 1153 8
2018B 1059 3
2018A 1048 10
2017B - 0
2017A - 4
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -