ΠΕΤΣΑΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Η/Γ: 03/2001, ΕΣΟ: 47605 | Fide: 25858050 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 867 0
2023Α 867 0
2022B 867 0
2022A 867 0
2021B 867 4
2021A 864 0
2020B 864 0
2020A 864 0
2019B 864 0
2019A 864 2
2018B 880 0
2018A 880 2
2017B 873 9
2017A 800 13
2016B 906 5
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -