ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Η/Γ: 02/2009, ΕΣΟ: 47617 | Fide: 25864980 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 922 0
2023B 922 0
2023Α 922 0
2022B 922 0
2022A 922 0
2021B 922 0
2021A 922 0
2020B 922 4
2020A 895 0
2019B 895 1
2019A 877 6
2018B - 3
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -