ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 12/2004, ΕΣΟ: 47628 | Fide: 25860178 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 862 0
2023Α 862 0
2022B 862 0
2022A 862 0
2021B 862 0
2021A 862 0
2020B 862 0
2020A 862 0
2019B 862 0
2019A 862 0
2018B 862 0
2018A 862 0
2017B 862 0
2017A 862 2
2016B 847 9
2016A 960 3
2015B - 0
Παλαιότερα -