ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Η/Γ: 05/2004, ΕΣΟ: 47656 | Fide: 25865056 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 802 0
2023Α 802 0
2022B 802 0
2022A 802 0
2021B 802 0
2021A 802 0
2020B 802 0
2020A 802 0
2019B 802 0
2019A 802 0
2018B 802 7
2018A 830 0
2017B 830 0
2017A 830 2
2016B 800 0
2016A - 6
2015B - 0
Παλαιότερα -