ΚΥΡΙΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 05/2009, ΕΣΟ: 47689 | Fide: 25861298 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1232 16
2023B 1095 0
2023Α 1095 0
2022B 1095 0
2022A 1095 0
2021B 1095 0
2021A 1095 0
2020B 1095 0
2020A 1095 0
2019B 1095 5
2019A 1077 2
2018B 1002 0
2018A 1002 12
2017B 968 6
2017A 963 5
2016B 1018 10
2016A 977 2
2015B - 0
Παλαιότερα -