ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Η/Γ: 02/2009, ΕΣΟ: 47692, Fide: 25861360

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 2
2017B 977 0
2017A - 2
2016B 977 0
2016A 977 2
2015B - 0
Παλαιότερα -