ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 11/2009, ΕΣΟ: 47694 | Fide: 25861425 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1220 0
2023Α 1220 0
2022B 1220 0
2022A 1220 0
2021B 1220 0
2021A 1220 0
2020B 1220 0
2020A 1220 0
2019B 1220 3
2019A 1174 0
2018B 1174 0
2018A 1174 3
2017B 1228 0
2017A 1228 3
2016B 1254 8
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -