ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

Η/Γ: 04/2009, ΕΣΟ: 47695 | Fide: 25861158 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1161 11
2023B 1151 6
2023Α 1114 17
2022B 962 0
2022A 962 19
2021B 868 12
2021A 1040 0
2020B 1040 0
2020A 1040 8
2019B 927 1
2019A 930 7
2018B - 0
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 3
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -